Omogna reklamare imiterar. Mogna reklamare stjäl.

Var går gränsen mellan influens och stöld? Och när vi har samlat på oss tillräckligt med influenser, hur hittar vi inspirationen för att göra något bra av det?...

Andreas Kjäll

Content Copywriter

Läs mer